Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strzegowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.strzegowo.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Gminy Strzegowo i Zakładu Komunalnego w Strzegowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.strzegowo.pl

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę gminną nr G230509W Konotopa - Kuskowo w obrębie Augustowo

Strzegowo 05.08.2015 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na opracowanie dokumentacji geode

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Strzegowie

Strzegowo 28.07.2015 r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Strzegowie.  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Strzegowo

Strzegowo 28.07.2015 r. 271.15.2015 Wykonawcy którzy złożyli ofertę INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.15.2015. Nazwa zadania: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Strzegowo

Strzegowo: Unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Strzegowo Numer ogłoszenia: 188876 - 2015; data zamieszczenia: 24.07.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień...