Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo

Strzegowo 30.12.2016 r. Zamawiający Gmina Strzegowo ul. Plac Wolności 32 06-445 Strzegowo 271.17.2016 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - na dostawę energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie.

Strzegowo 21.12.2016 r. 271.18.2016 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektry

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie

Strzegowo, dnia 16.12.2016 r. 271.18.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Nazwa zamówienia: Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie Numer ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 362578 – 2016 Data otwarcia ofert: 16.12.2016 r. Zamaw...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo

Strzegowo, dnia 14.12.2016 r. 271.18.2016 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Nazwa zamówienia: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo Numer ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publiczny

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie

Strzegowo 07.12.2016 r. 271.16.2016 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie