Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont dróg na terenie Gminy Strzegowo

Ogłoszenie nr 528440-N-2018 z dnia 2018-03-08 r. Gmina Strzegowo:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem

Strzegowo 01.03.2018 r. 271.2.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa magazynu na sprzęt

Ogłoszenie nr 522593-N-2018 z dnia 2018-02-23 r. Gmina Strzegowo:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa i remont placów i dróg na terenie Gminy Strzegowo

Strzegowo, 14.02.2018 r. 271.1.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa i remont placów i dróg na terenie Gminy Strzegowo prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych...

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Przebudowa i remont placów i dróg na terenie Gminy Strzegowo

Strzegowo, 12.02.2018 r. 271.1.2018 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa i remont placów i dróg n

Informacja z otwarcia ofert w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem”

Strzegowo, 07.02.2018 r. 271.2.2018 Informacja z otwarcia ofert Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z prze

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dostawa oleju napędowego i oleju opałowego dla potrzeb Zakładu Komunalnego w Strzegowie i Urzędu Gminy w Strzegowie

Strzegowo 06.02.2018 r. ZK.271.1.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę oleju napędowego i oleju opałowego dla potrzeb

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem

Ogłoszenie nr 511918-N-2018 z dnia 2018-01-30 r. Gmina Strzegowo: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego za

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa lekkiego oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Niedzborzu

Niedzbórz 29.01.2018 r. 230-1/2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę lekkiego oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Niedzborzu Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 504981-