Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Budowa chodnika w miejscowości Giełczyn

Strzegowo 07.05.2018 r. 271.10.2018 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa chodnika w miejscowości Giełczyn prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Pu

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa kostki brukowej, krawężnika drogowego oraz obrzeży betonowych

Ogłoszenie nr 553412-N-2018 z dnia 2018-05-02 r. Gmina Strzegowo: Dostawa kostki brukowej, krawężnika drogowego oraz obrzeży betonowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa dróg w miejscowościach Leszczyna i Mączewo

Ogłoszenie nr 552716-N-2018 z dnia 2018-04-30 r. Gmina Strzegowo:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedzbórz

Strzegowo, 27.04.2018 r. 271.9.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedzbórz prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszen...

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedzbórz

Strzegowo 19.04.2018 r. 271.9.2018 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa chodnika w miejscowości Giełczyn

Ogłoszenie nr 546212-N-2018 z dnia 2018-04-17 r. Gmina Strzegowo:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa chodnika w miejscowości Giełczyn

Strzegowo 16.04.2018 r. 271.8.2018 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa chodnika w miejscowości Giełczyn prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłosze

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont dróg na terenie Gminy Strzegowo

Strzegowo, 05.04.2018 r. 271.5.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont dróg na terenie Gminy Strzegowo prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publiczn