Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan postępowań o udzielenie zamowień, jakie przewiduje przeprowadzić Gmina Strzegowo w 2020 roku

Plan postępowań o udzielenie zamowień, jakie przewiduje przeprowadzić Gmina Strzegowo w 2020 roku

Dostawa lekkiego oleju opałowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Niedzborzu

Ogłoszenie nr 502005-N-2020 z dnia 2020-01-10 r. Szkoła Podstawowa w Niedzborzu:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych naterenie Gminy Strzegowo

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych naterenie Gminy Strzegowo

Dostawa pracowni językowo-multimedialnej dla Szkoły Podstawowej w Strzegowie wraz z uruchomieniem i szkoleniem pracowników

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 Gmina Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawa i montaż lamp ulicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 &

Usługa merytorycznego opracowania i przeprowadzenia szkoleń

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 Gmina Strzegowo zaprasza do z

Dostawa zestawów materiałów dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów

Ogłoszenie nr 611646-N-2019 z dnia 2019-10-18 r.

Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych

Ogłoszenie nr 611034-N-2019 z dnia 2019-10-18 r. Gmina Strzegowo: