Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Remont i dostosowanie pomieszczeń budynku komunalnego do funkcjonowania Klubu Senior + w Strzegowie

Ogłoszenie nr 606874-N-2019 z dnia 2019-10-07 r. Gmina Strzegowo:

Wyposażenie placów zabaw w miejscowościach: Kowalewko, Sułkowo Polne, Syberia, Unierzyż, Unikowo

Ogłoszenie nr 605199-N-2019 z dnia 2019-10-03 r. Gmina Strzegowo:

Dostawa mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 603403-N-2019 z dnia 2019-09-27 r. Gmina Strzegowo: Dostawa mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym do przewozu o

Remont i przebudowa dróg na terenie Gminy Strzegowo

Ogłoszenie nr 601629-N-2019 z dnia 2019-09-25 r. Gmina Strzegowo:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Rozbudowa drogi gminnej Mdzewo - Pokrytki Etap II od km 1+550 do km 3+097,97

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 &

Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Niedzborzu

Ogłoszenie nr 599291-N-2019 z dnia 2019-09-18 r. Szkoła Podstawowa w Niedzborzu: Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Niedzborzu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Z

Zakup oczyszczaczy powietrza do przedszkoli w Gminie Strzegowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 Gmina Strzegowo zaprasza do złoże

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z gminy Strzegowo do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu

Strzegowo, 20.08.2019 r. Nazwa zamawiającego: Gmina Strzegowo Adres zamawiającego: Plac Wolności 32 Kod Miejscowość:  

Przebudowa dróg w Rydzynie Szlacheckim i Mączewie

Ogłoszenie nr 583552-N-2019 z dnia 2019-08-07 r. Gmina Strzegowo:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie geodezyjnym Strzegowo Osada

Wójt Gminy Strzegowo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż : I. Działek budowlanych położonych w obrębie geodezyjnym Strzegowo Osada objętych KW P