Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie

Ogłoszenie nr 580425-N-2019 z dnia 2019-07-31 r. Gmina Strzegowo:

Rozbudowa drogi gminnej Mdzewo - Pokrytki Etap II od km 1+550 do km 3+097,97

Ogłoszenie nr 578973-N-2019 z dnia 2019-07-26 r. Gmina Strzegowo:

Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Strzegowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 &

Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie

Ogłoszenie nr 563417-N-2019 z dnia 2019-06-19 r. Gmina Strzegowo: