Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Wycinka drzew w pasie drogi gminnej Dąbrowa – Dalnia wraz z odbiorem pozyskanego drewna

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gmina Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na: Wycinka drzew w pasie drogi gminnej Dąbrowa – Dalnia wraz z odbiorem pozyskanego drewna. INFORMACJE OGÓLNE : 1. Składając ofertę, wykonawca uznaje i akceptuje w pełni wszystkie warunki postawione w n

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dostawa ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla ochotniczej straży pożarnej

Strzegowo 26.09.2018 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla ochotniczej straży pożarnej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej – dostawa urządzeń

Strzegowo, 24.08.2018 r. Nazwa zamawiającego: Gmina Strzegowo Adres zamawiającego: Plac Wolności 32 Kod Miejscowość: &n

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej – dostawa urządzeń

Strzegowo 28.06.2018 r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) okre

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie – zakupy część 1 i 3

Strzegowo 23.08.2018 r. 271.18.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie – zakupy

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie – zakupy Część 2 Zakup i dostawa sprzętu elektro – informatycznego

Strzegowo 23.08.2018 r. 271.18.2018 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie – zakupy prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiote

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie

Strzegowo 23.08.2018 r. 271.17.2018 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie. Postępo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) - Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Strzegowo, 23.08.2018 r. Nazwa zamawiającego: Gmina Strzegowo Adres zamawiającego: Plac Wolności 32 Kod Miejscowość: