Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO - Remont świetlicy wiejskiej w Sułkowie Polnym

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt/impreza/spotkanie/szkolenie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro wykonanie tablic pamiątkowych, które będą umieszczone w miejscu realizacji inwestycji pn.: „Budowa hali sportowej w Strzegowie”

Strzegowo 20.02.2013 r. Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro wykonanie tablic pamiątkowych, które będą umieszczone w miejscu realizacji inwestycji pn.: „Budowa hali sportowej w

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO - Remont świetlicy wiejskiej w Pokrytkach

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt/impreza/spotkanie/szkolenie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na Zakup materiałów promocyjnych dla projektu „Budowa hali sportowej w Strzegowie”

Strzegowo 18.02.2013 r. Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na Zakup materiałów promocyjnych dla projektu „Budowa hali sportowej w Strzegowie”

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Budowa stacji uzdatniania wody Kowalewko

Numer ogłoszenia: 25379 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 58130 - 2013 data 12.02.2013 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Strzegowo, Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6794047,

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Budowa stacji uzdatniania wody Kowalewko

Strzegowo 18.02.2013 r. 271.2.2013 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyc

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa stacji uzdatniania wody Kowalewko

Strzegowo 18.02.2013 r. 271.2.2013 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sta

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa stacji uzdatniania wody Kowalewko

Strzegowo: Budowa stacji uzdatniania wody Kowalewko Numer ogłoszenia: 58130 - 2013; data zamieszczenia: 12.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZ

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO - Wykonanie tablic pamiątkowych, które będą umieszczone w miejscu realizacji inwestycji pn.: „Budowa hali sportowej w Strzegowie”

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO Nazwa zamówienia: Wykonanie tablic pamiątkowych, które będą umieszczone w miejscu realizacji inwestycji pn.: „Budowa hali sportowej w Strzegowie” Zamawiający - Gmina Strzegowo, ul. Pl

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO - Zakup materiałów promocyjnych dla projektu „Budowa hali sportowej w Strzegowie”.

Strzegowo, 08.02.2013 r. Nazwa zamawiającego: Gmina Strzegowo Adres zamawiającego: Plac Wolności 32 Kod Miejscowość: 06-445 Strzegowo Telefon: &nb