Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO - Zakup materiałów promocyjnych dla projektu „Budowa hali sportowej w Strzegowie”.

Strzegowo, 08.02.2013 r. Nazwa zamawiającego: Gmina Strzegowo Adres zamawiającego: Plac Wolności 32 Kod Miejscowość: 06-445 Strzegowo Telefon: &nb

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dostawa lekkiego oleju opałowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Niedzborzu

Niedzbórz, 21.01.2013 r. 271.1.2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę lekkiego oleju opałowego dla potrzeb

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa oleju napędowego

Strzegowo 16.01.2013 r. 271.1.2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zam

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa lekkiego oleju opałowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Niedzborzu

Niedzbórz: dostawa lekkiego oleju opałowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Niedzborzu Numer ogłoszenia: 13030 - 2013; data zamieszczenia: 09.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRE

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Strzegowo urządzeniami oświetleniowymi stanowiącymi własność ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

Strzegowo: Świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Strzegowo urządzeniami oświetleniowymi stanowiącymi własność ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 4599 - 2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa oleju napędowego

Strzegowo: Dostawa oleju napędowego Numer ogłoszenia: 7028 - 2013; data zamieszczenia: 04.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny w Strzegowie , plac Wolności 32