Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) - Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania Rozbudowa Urzędu Gminy i Budynku Komunalnego w Strzegowie

Strzegowo, 24.04.2013 r. 271.8.2013 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz opracowanie kompleksowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzegowo - Etap II

Strzegowo: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzegowo - Etap II Numer ogłoszenia: 163622 - 2013; data zamieszczenia: 24.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) N

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania „Budowa hali sportowej w Niedzborzu”

Strzegowo, 24.04.2013 r. 271.6.2013 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz opracowanie kompleksowej

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania „Budowa hali sportowej w Niedzborzu”

Strzegowo, 24.04.2013 r. 271.6.2013 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie programu funkcjonalno

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania Rozbudowa Urzędu Gminy i Budynku Komunalnego w Strzegowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.strzegowo.pl Strzegowo: Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania Rozbudowa Urzędu Gminy i Budynku Komunalnego

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Przebudowa wewnętrznej instalacji technologicznej i sterowniczej na oczyszczalni ścieków w Strzegowie mająca na celu poprawę efektywności oczyszczalni ścieków

Strzegowo 19.04.2013 r. 271.5.2013 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania „Budowa hali sportowej w Niedzborzu”

Strzegowo, 19.04.2013 r. 271.6.2013 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz opracowanie kompleksowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania Budowa hali sportowej w Niedzborzu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.strzegowo.pl Strzegowo: Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania Budowa hali sportowej w Niedzborzu

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Przebudowa wewnętrznej instalacji technologicznej i sterowniczej na oczyszczalni ścieków w Strzegowie mająca na celu poprawę efektywności oczyszczalni ścieków

Numer ogłoszenia: 57627 - 2013; data zamieszczenia: 16.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 111384 - 2013 data 20.03.2013 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Strzegowo, Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6794047, fax. 023 6794047. ...