Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania „Budowa hali sportowej w Niedzborzu”

Strzegowo 13.05.2013 r. 271.6.2013 Wykonawcy którzy złożyli ofertę INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.6.2013. Nazwa zadania: Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej r...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa wewnętrznej instalacji technologicznej i sterowniczej na oczyszczalni ścieków w Strzegowie mająca na celu poprawę efektywności oczyszczalni ścieków

Strzegowo 10.05.2013 r. 271.5.2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na przebudowę wewnętrznej instalacji technologicznej i sterowniczej na oczyszczalni ścieków w Strzegowie mająca na celu poprawę efektywności oczyszczalni ścieków

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzegowo – Etap II

Strzegowo 06.05.2013 r. 271.9.2013 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę przydomowych oczyszczalni ściek&o

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzegowo – Etap II

Strzegowo 30.04.2013 r. 271.9.2013 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę przydomowych oczyszczalni ściek&o

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Strzegowo - Etap II (przydomowe oczyszczalnie ścieków - Etap II, kanalizacja Wola Kanigowska - II Etap)

Strzegowo: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Strzegowo - Etap II (przydomowe oczyszczalnie ścieków - Etap II, kanalizacja Wola Kanigowska - II Etap) Numer ogłoszenia: 172222 - 2013; data zamieszczenia: 30.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie...

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (14 000,00 euro) - Remont elewacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO Nazwa zamówienia: Remont elewacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie Zamawiający - Gmina Strzegowo, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo zwraca się z zapytaniem oferto

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - wykonanie usług geodezyjnych polegających na podziale działek

Strzegowo 26.04.2013 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na wykonanie usług geodezyjnych polegających na podziale działek Gmina Strzegowo zawiadamia, że w prowadzonym p

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa targowiska stałego wraz z wyposażeniem

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.strzegowo.pl Strzegowo: Przebudowa targowiska stałego wraz z wyposażeniem Numer ogłoszenia: 167202 - 2013; data zamieszczenia: 26.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Kanigowskiej - II Etap

Strzegowo: Budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Kanigowskiej - II Etap Numer ogłoszenia: 165946 - 2013; data zamieszczenia: 25.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmin