Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzegowo – Etap II

Strzegowo 17.07.2013 r. 271.19.2013 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę przydomowych oczyszczalni ściek&

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzegowo – Etap II

Strzegowo 12.07.2013 r. 271.19.2013 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę przydomowych oczyszczalni ściek&

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzegowo - Etap II

Strzegowo: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzegowo - Etap II Numer ogłoszenia: 138153 - 2013; data zamieszczenia: 09.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) N

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Sułkowo Borowe - wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej oraz montaż sprzętu sportowego.

Strzegowo 04.07.2013 r. 271.17.2013 Wykonawcy którzy złożyli ofertę INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.17.2013. Nazwa zadania: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Sułkowo Borowe - wykonanie nawierzchni z trawy syntetyc...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzegowo – Etap II

Strzegowo 25.06.2013 r. 271.9.2013 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: przetargu nieograniczonego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzegowo – Etap II Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zam

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa dróg na terenie Gminy Strzegowo

Strzegowo 24.06.2013 r. 271.15.2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg na terenie Gminy Strzegowo Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa chodnika w miejscowości Syberia

Strzegowo: Budowa chodnika w miejscowości Syberia Numer ogłoszenia: 237882 - 2013; data zamieszczenia: 20.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzegowo , Plac Wo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na zadanie: Siłownia zewnętrzna dla dorosłych w Strzegowie – dostawa urządzeń

Strzegowo 19.06.2013 r. Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na zadanie: Siłownia zewnętrzna dla dorosłych w Strzegowie – dostawa urządzeń

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na zadanie: Remont podłogi w Szkole Podstawowej w Strzegowie

Strzegowo 19.06.2013 r. Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na zadanie: Remont podłogi w Szkole Podstawowej w Strzegowie