Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Strzegowo - Etap II (przydomowe oczyszczalnie ścieków - Etap II)

Strzegowo: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Strzegowo - Etap II (przydomowe oczyszczalnie ścieków - Etap II) Numer ogłoszenia: 91873 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych

Strzegowo: Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych Numer ogłoszenia: 205124 - 2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Strzegowo – Etap II (przydomowe oczyszczalnie ścieków – Etap II, kanalizacja Wola Kanigowska – II Etap) Cześć 2 pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Kanigowskiej - II Etap

Strzegowo 27.05.2013 r. 271.12.2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Strzegowo – Etap II (przydomowe oczyszczalnie ściekó

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Kanigowskiej - II Etap

Strzegowo 24.05.2013 r. 271.10.2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (14 000,00 euro) - Remont podłogi w Szkole Podstawowej w Strzegowie

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO Nazwa zamówienia: Remont podłogi w Szkole Podstawowej w Strzegowie Zamawiający – Gmina Strzegowo, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo zwraca się zapytaniem

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania „Rozbudowa Urzędu Gminy i Budynku Komunalnego w Strzegowie”

Strzegowo 17.05.2013 r. 271.8.2013 Wykonawcy którzy złożyli ofertę INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.8.2013. Nazwa zadania: Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej r...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Strzegowo - Etap II (przydomowe oczyszczalnie ścieków - Etap II, kanalizacja Wola Kanigowska - II Etap)

Strzegowo: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Strzegowo - Etap II (przydomowe oczyszczalnie ścieków - Etap II, kanalizacja Wola Kanigowska - II Etap) Numer ogłoszenia: 78465 - 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Strzegowo – Etap II (przydomowe oczyszczalnie ścieków – Etap II, kanalizacja Wola Kanigowska – II Etap)

Strzegowo 16.05.2013 r. 271.11.2013 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Strzegowo – Etap II (przydomowe o

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na wykonanie zadania pn: Remont elewacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie

Strzegowo 16.05.2013 r. Wg rozdzielnika INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na wykonanie zadania pn: Remont elewacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie..