Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Strzegowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/235/2006 RADY GMINY STRZEGOWO z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Strzegowo

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

Strzegowo dnia 05.06.2006r. Nr. 7624/8-6/06 I N F O R M A C J A Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr.62, poz.627 z późn, zmianami/ ...

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Strzegowo dnia 22.05.2006r. Nr.7322/1-1/06 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U.Nr.80, poz.717 z późn. zmianami/ zawiadamiam o podjęciu przez...

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

Strzegowo dnia 09.05.2006r. Nr. 7624/1-5/05/06 I N F O R M A C J A Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr.62, poz.627 z późn, zmianami/ ...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wszczęciu postępowania

Strzegowo dnia 19.04.2006r. Nr. 7331/55-1/06 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 49 i art. 61KPA oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestr ...

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

Strzegowo dnia 16.02.2006r. Nr. 7624/6-1/06 Z A W I A D O M I E N I E Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr.62, poz.627 z późn, zmianami/ oraz art. 61 KPA Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości że w dniu 13 styczn ...

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

Strzegowo dnia 03.11.2005r. Nr. 7331/36-6/05 I N F O R M A C J A Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr.62, poz.627 z późn, zmianami/ Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości że w dniu 03 listopada 2005 roku została wydana decyzja o warunkac ...

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

Strzegowo dnia 19.08.2005r. Nr. 7624/1-1/05 Z A W I A D O M I E N I E Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr.62, poz.627 z późn, zmianami/ oraz art. 61 KPA Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości że w dniu 10 sierpn ...

UCHWAŁA NR XXIX/184/2005 RADY GMINY Strzegowo z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowościach: Unierzyż, Prusocin, Unikowo, Rydzyn Szlachecki, Rydzyn Włościański i Marianowo

UCHWAŁA NR XXIX/184/2005 RADY GMINY Strzegowo z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowościach: Unierzyż, Prusocin, Unikowo, Rydzyn Szlachecki, Rydzyn Włościański i Marianowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5, art. 40 ust. 1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst...

Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości

Strzegowo dnia 19.07.2005r. Nr. 7331/36-1/05 I N F O R M A C J A Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr.62, poz.627 z późn, zmianami/ Wójt Gminy w Str ...